Adobs Bellpuig, Professionals del Sector Agrari.

Adobs Bellpuig és una empresa familiar fundada l’any 2002 amb una àmplia experiència professional en el sector agrari. Aquest fet caracteritza el nostre tracte directe i personalitzat amb tots els nostres clients.
Actualment comptem amb espai suficient per oferir una àmplia gamma d’adobs sòlids líquids i solubles, productes fitosanitaris i llavors per als tipus de cultiu més propis a la nostra comarca i voltants. Això inclou fruiters i cereals de regadiu i secà.
A part d’uns preus competitius, oferim un assessorament professional sobre els productes més idonis a utilitzar en cada moment del cicle vegetatiu dels cultius i així poder evitar els problemes de plagues, malalties o mancances que puguin tenir.
Posem a disposició dels nostres clients maquinària i personal per aplicar els
productes i també assessorament en el calibratge de la pròpia maquinària dels clients.

Els millors herbicides, insecticides, fungicides i acaricides del mercat.

Totes les varietats del mercat més adients pels cultiu a la nostra comarca i voltants.

Fertilitzants i adobs líquids, sòlids i solubles amb nutrients en forma assimilable per a les plantes.

Personal qualificat i disposició de maquinària agrícola per l’aplicació d’adobs i fertilitzants

Per a qualsevol dubte o aclariment, no dubtis i i posa’t en contacte amb nosaltres.

ADOBS BELLPUIG
Polígono Industrial El Fontandó P.5 N.1,
25250 Bellpuig, Lleida
973320331 / 663968593