Adengo

  1. Herbicida
  2. Isoxaflutol 22,5%+Tiencarbazona-metil 9% (SC) p/v
  3. Herbicida de pre-emergènica i post-emergència precoç (fins un màxim de 3 fulles del blat de moro).
MÁS INFORMACIÓN