Audace

  1. Insectidida
  2. Deltametrin 2,5% p/v EC
  3. Piretroide sintètic de gran activitat insecticida, no sistèmic, actua a dosis molt baixes per contacte i ingestió, és poc residual, té activitat repel·lent pels insectes que s’apropen als cultius.
MÁS INFORMACIÓN