Bombardier

  1. Bioestimulant orgànic
  2. Àcid glutàmic 9,09
  3. Millora el desenvolupament vegetatiu i augmenta la qualitat i quantitat de la collita.
MÁS INFORMACIÓN