Brotomax

  1. Potenciador/Nutrient.
  2. Nitrogen total (N) (ureic):. 5% p/p (6,5% p/v).
  3. Potencia un dels cicles fonamentals de les plantes, l’ àcid shikímico (que és precisament el cicle que interrompen els herbicides a base de glifosat).
MÁS INFORMACIÓN