Insecticida Insegar

  1. Insecticida
  2. Fenoxicarb 25% p/p (250 g/kg)
  3. Regula el desenvolupament dels insectes per als tractaments precoços i el control de plagues.
MÁS INFORMACIÓN